CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1535/UBND-NC 07/11/2019 về việc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019, giao Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi có Nghị định mới của Chính phủ ban hành và có hiệu lực
359/BC-UBND 25/11/2019 báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
1546/UBND-NC 11/11/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế
166/QĐ-UBND 10/05/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
20/KH-UBND 04/03/2019 về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 14 xã, thị trấn năm 2019
117/KH-UBND 28/12/2018 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
320/BC-UBND 21/10/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
181/BC-UBND 03/07/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
325/BC-UBND 17/12/2018 về việc kết quả đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018.

|<<1 2 3>>|