CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
320/BC-UBND 21/10/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
181/BC-UBND 03/07/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
325/BC-UBND 17/12/2018 về việc kết quả đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018.
309/BC-UBND 07/12/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
253/BC-UBND 10/10/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018.
164/BC-UBND 03/07/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
89/BC-UBND 19/04/2018 về việc tình hình thực hiện công tác quý i và nhiệm vụ công tác quý ii năm 2018.
12/KH-HĐ 23/01/2019 Tổng kết công tác GDQP&AN năm 2018 và triển khai công tác GDQP&AN năm 2019.
11/KH-UBND 23/01/2019 Về việc hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2018 và triển khai nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2019.
10/KH-UBND 22/01/2019 Mừng xuân Kỷ hợi - 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.

|<<1 2 3>>|