CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
54/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
53/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
52/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê chuẩn phương án phẩn bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phẩn bổ ngân sách huyện năm 2019.
51/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
50/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
49/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân huyện bầu.
48/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
47/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017.
46/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
45/NQ-HĐND 26/07/2018
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.

|<<1 2 3 4>>|