CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
44/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
42/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn phương án giao rừng cho cộng đồng dân cư thực hiện dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng (KWF 10) huyện Krông Pa, tỉnh GIa Lai.
43/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2019 (nguồn vốn: tỉnh phân cấp).
41/NQ-HĐND 22/12/2017 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
40/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công năm 2018.
39/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc dự toán ngân sách huyện và phương hướng phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
38/NQ-HĐND 22/12/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
37/NQ-HĐND 21/12/2017 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
34/NQ-HĐND 03/08/2017 Về việc phê duyệt chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2016.
36/NQ-HĐND 03/08/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phùng Quang Tuấn, Trưởng công an huyện Krông Pa.

|<<1 2 3 4>>|