CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
35/NQ-HĐND 03/08/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
33/NQ-HĐND 03/08/2017 Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.
32/NQ-HĐND 03/08/2017 Phân bổ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách huyện năm 2016.

|<<1 2 3 4>>|