CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/CT-UBND 27/07/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich covid 19
1339/UBND-VX 27/07/2020 về việc thực hiện thông báo cáo kêt luân của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch covid 19
1337/UBND-VX 25/07/2020 tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
732/UBND-VX 27/04/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn bàn huyện theo chỉ thị số 19/ct-ttg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ.
58/PA-UBND 23/04/2020 kiểm soát thông tin phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện krông pa.
712/UBND-VX 23/04/2020 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
693/UBND-VX 22/04/2020 về việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch covid - 19.
241/QĐ-UBND 21/04/2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong thời gian phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện krông pa.
249/QĐ-UBND 21/04/2020 ề việc thành lập ban điều phối triển khai thực hiện nghị quyết số 42/nq-cp ngày 09/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
56/KH-UBND 20/04/2020 về việc nhận định và đánh giá khả năng thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2020, giải pháp khắc phục, phấn đấu phù hợp với điều kiện, tình hình tác động của dịch covid - 19 trên địa bàn huyện krông pa.

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|