CHUYÊN MỤC

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước khóa 2

22/08/2020
    Sáng ngày 21/8, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước khóa 2 cho 59 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện. Dự lễ bế giảng có TS Nguyễn Thái Bình-TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; mđồng chí Phạm Thị Nhâm-Trưởng BTG Huyện ủy.

    Trong thời gian hơn 1 tháng, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề gồm: về Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Pháp luật, thực hiện pháp luật và pháp chế ở cấp xã; Tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã; Công tác văn phòng và thống kê của chính quyền cấp xã; Quản lý về các lĩnh vực như: kinh tế, tài chính của chính quyền cấp xã; văn hóa, xã hội của chính quyền cấp xã; an ninh, quốc phòng của chính quyền cấp xã; dân tộc, tôn giáo của chính quyền cấp xã; đất đai và địa giới hành chính của chính quyền cấp xã; hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã; giao thông, công chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; Phương pháp và kỹ năng hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã; Công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động của các xã, thị trấn.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 3 học viên đạt loại giỏi, 32 học viên đạt loại khá, 24 học viên đạt loại trung bình. Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh cũng đã quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 3 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.
    Ngay sau lớp thứ nhất, chiều cùng ngày Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiếp tổ chức khai giảng lớp tứ hai (khóa 7) cho 60 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện
    Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Thái Bình-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: công tác bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho cán bộ công chức ở cơ sở là công tác quan trọng và thường xuyên, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Để nâng cao hiệu quả của chính quyền cần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.  Vì vậy, đề nghị, các học viên phải chấp hành tốt các nội quy, quy chế của lớp học, phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra, xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương, trở thành hạt nhân trong quản lý nhà nước ở cơ sở, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
Quang Ngọc Trung tâm VH, TT&TT huyện