CHUYÊN MỤC

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỤ HUYỆN HỌP XÉT DUYỆT CHÍNH TRỊ, THỰC LỰC GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2020

27/09/2019
    Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện về triển khai công tác tuyển chọn công dân năm 2019, gọi nhập ngũ năm 2020; ngày 25/9/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (viết tắt là HĐ NVQS) đã tổ chức họp xét duyệt chính trị, thực lực gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

    Đồng chí Bùi Công Din – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Phó thường trực HĐ NVQS huyện chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự cuộc họp gồm thành viên HĐ NVQS huyện.
    Sau khi xem xét, HĐNV QS huyện đã xét duyệt 750 công dân đủ tiêu chuẩn gọi khám sức khỏe NVQS.
                               TG: HTT