CHUYÊN MỤC

Huyện Krông Pa cử tri vững tin hướng về ngày bầu cử.
Huyện Krông Pa cử tri vững tin hướng về ngày bầu cử.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 thành công tốt đẹp, huyện Krông Pa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Pa: chủ động kiểm tra,...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Pa: chủ động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 01/4/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do bà Cao Thị Viễn Phương - Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) đối với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Drăng. Tham dự buổi...

Huyện Krông Pa đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại  biểu Quốc...
Huyện Krông Pa đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Đaị biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 23-5-2021, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, nhất là cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, huyện Krông Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.


Default news teaser image
PHẦN THỨ HAI-HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH VỀ BẦU CỬ


Default news teaser image
PHẦN THỨ BA-HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI


Default news teaser image
PHẦN THỨ TƯ-HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

Default news teaser image
PHẦN THỨ NĂM - HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ


Default news teaser image
PHẦN THỨ SÁU - HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ


Default news teaser image
PHẦN THỨ BẢY - HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ
NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ


 |<  < 1 2  >  >|