CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin Lĩnh vực xuất bản
Khai báo thay đổi hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin Lĩnh vực xuất bản