Loading...

HĐND XÃ IA RSAI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM

16/01/2018
    Ngày 15 tháng 1 năm 2018,  Hội đồng nhân dân xã Ia Rsai đã tổ chức kỳ họp thứ năm tại hội trường UBND xã.

    Tại kỳ họp thứ năm, các đại biểu HĐND xã Ia Rsai khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo và tờ trình do Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN xã chuẩn bị gồm: báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách năm 2018; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc thông qua kỳ họp thường lệ HĐND xã năm 2018; Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị nâng mức thu các quỹ vận động; Tờ trình thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Rsai giai đoạn 2017-2025 và một số văn bản có liên quan khác.
    Kỳ họp đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 trên địa bàn xã Ia Rsai đạt một số kết quả sau: Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 3.113,2 ha bằng 95,8%KH; Tổng đàn gia súc gia cầm của xã có 12.857 con đạt 73,1%KH; Tổng thu ngân sách nhà nước: 5.784.300.802 đồng đạt 112%KH, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 162.460.00 đồng đạt 137%KH; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đang từng bước được triển khai; Công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn xã; Hệ thống chính trị từng bước được củng cố kiện toàn; tình hình an ninh chính trị được ổn định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục: Kinh tế phát triển chưa đều, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; Tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản bằng xe độ chế vẫn còn xảy ra; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, một số đối tượng trong diện quản lý giáo dục vẫn lén lút trốn đi khỏi địa bàn...
    Tại kỳ họp thứ năm, các đại biểu hội đồng nhân dân xã  đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận, chất vấn về các chỉ tiêu kinh tế: công tác điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới; cho ý kiến về tờ trình nâng mức thu các quỹ vận động các quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học; thu chi ngân sách trên địa bàn ...
    Kết thúc 01 ngày làm việc, kỳ họp thứ năm– HĐND xã  khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết:  Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ  của HĐND xã năm 2018; và Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Rsai giai đoạn 2017-2015./.
(CTV: Khánh Nguyễn)Other

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Xã Ia Rsai - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Xã Ia Rsai - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (059)3 - Fax: (059)3 - Email: phutuc@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa
Giấy phép: 04/GP-TTĐT ngày 24/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
Copyright © 2017