Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
08-NQ/HU 21/12/2016 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
1733/UBND-KT 01/12/2016 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
06-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn...
07-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
05-NQ/HU 19/10/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng trọt, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu...
03-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
04-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội...
02-NQ/HU 21/06/2016 Nghị quyết về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông các xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng...
09-CT/HU 10/05/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn...
07-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị số về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện.
06-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên...
04-CT/HU 16/02/2016 Chỉ thị số về chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán...
03-CT/HU 30/12/2015 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.
01-NQ/HU 28/12/2015 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
36/QĐ-UBND 10/12/2013 Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Gia Lai.
30/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 Về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
29/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia...
51/TB-UBND 04/05/2012 Về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi kiểm tra tình hình trà trộn gỗ trái phép vào gỗ khai thác tận thu trên...
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
02/NĐ-CP 19/01/2009 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc xã An Khê, Huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
73/2006/QĐ-UBND 18/09/2006 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đến năm 2020