Tìm kiếm văn bản
 
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
632/BC-BCĐ 03/12/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 3/12/2021).
631/BC-BCĐ 02/12/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 02/12/2021)
628/BC-BCĐ 01/12/2021  Công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 01/12/2021)
619/BC-BCĐ 30/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 30/11/2021)
172/KH-BCĐ 30/11/2021 Về việc triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tuổi trên địa bàn huyện...
615/BC-BCĐ 29/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 29/11/2021)
612/BC-BCĐ 27/11/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 27/11/2021)
603/BC-BCĐ 25/11/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 25/11/2021)
597/BC-BCĐ 23/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/11/2021).
591/BC-BCĐ 22/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 22/11/2021).
589/BC-BCĐ 21/11/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 21/11/2021)
588/BC-BCĐ 20/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 20/11/2021)
583/BC-BCĐ 18/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 18/11/2021)
581/BC-BCĐ 17/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 17/11/2021)
573/BC-BCĐ 16/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/11/2021)
570/BC-BCĐ 15/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 15/11/2021)
565/BC-BCĐ 14/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 14/11/2021)
563/BC-BCĐ 13/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 13/11/2021)
1640/CV-BCĐ 10/11/2021 Về việc điều chỉnh thời gian triển khai kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 09/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid - 19 huyện Krông Pa
556/BC-BCĐ 10/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/11/2021)
159/KH-BCĐ 09/11/2021 Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ trên địa...