Tìm kiếm văn bản
 
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1366/UBND-VX 31/08/2022 Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
729/CV-BCĐ 27/05/2022 Về việc triển khai tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.
92/KH-BCĐ 11/05/2022 ​Tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Morderna) cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Krông Pa
599/CV-BCĐ 09/05/2022 Về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
64/KH-BCĐ 08/04/2022 ​Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022
181/BC-BCĐ 30/03/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 30/3/2022)
166/BC-BCĐ 28/03/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28/3/2022)
151/BC-BCĐ 23/03/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/3/2022)
150/BC-BCĐ 22/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện (Ngày 22/3/2022)
145/BC-BCĐ 18/03/2022 Công tác phòng, chống dịch COvid-19 trên địa bàn huyện (ngày 18/3/2022)
138/BC-BCĐ 16/03/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/3/2022)
125/BC-BCĐ 09/03/2022 công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/3/2022)
53/KH-BCĐ 05/03/2022 ​Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phân bổ đợt 113 và 130 trên địa bàn huyện...
119/BC-BCĐ 03/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/3/2022)
109/BC-BCĐ 01/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 01/3/2022)
45/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 127 và 128 trên địa bàn huyện Krông Pa
46/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 (Abdala) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
75/BC-BCĐ 11/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 11/02/2022)
73/BC-BCĐ 10/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/02/2022)
71/BC-BCĐ 09/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/02/2022)
32/KH-BCĐ 07/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 (Astrazeneca) do Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa