Tìm kiếm văn bản
 
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
308/BC-BCĐ 28/07/2021 Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (29/7/2021)
110/KH-BCĐ 24/07/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 do CDC phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa đợt 4 năm 2021
1008/UBND-KT 23/07/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid 19 trên địa địa huyện
300/BC-BCĐ 23/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/7/2021).
293/BC-BCĐ 22/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa
295/BC-UBND 22/07/2021 về việc công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa
190/BC-BCĐ 20/07/2021 về việc công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa
285/BC-BCĐ 19/07/2021 về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa
282/BC-BCĐ 17/07/2021 về việc công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pa 
260/BC-BCĐ 08/07/2021 về công tác phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn huyện Krông Pa
258/BC-UBND 07/07/2021 Về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pa.
815/UBND-VX 18/06/2021 Công văn số 815/UBND-VX ngày 18/6/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...
198/BC-BCĐ 03/06/2021 Về công tác phòng, chống dịch Covid — 19 trên địa bàn huyên Krông Pa
700/UBND-VX 28/05/2021 cật nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát ty tế đối với người đi...
71/KH-BCĐ 14/05/2021 Đảm bảo công tác y tế về an toàn phòng, chống dịch COVID -19 cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các...
69/KH-UBND 12/05/2021 Đáp ứng các cấp độ dịch covid 19 tại huyện Krô​ng Pa
39/TB-VP 08/05/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid...
569/UBND-KT 05/05/2021 Về việc dừng các hoạt động chưa thiết yếu phòng chống dịch covid 19
1339/UBND-VX 27/07/2020 về việc thực hiện thông báo cáo kêt luân của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo của tỉnh về phòng...
02/CT-UBND 27/07/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich covid 19
1337/UBND-VX 25/07/2020 tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.