Tìm kiếm văn bản
 
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
105/BC-UBND 10/04/2020 về việc đánh giá tình hình đời sống nhân dân, người lao động và đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid
609/UBND-KT 09/04/2020 về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch covid - 19
602/UBND-VX 09/04/2020 về việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ và ubnd tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid - 19
601/UBND-VX 09/04/2020 về việc đánh giá tình hình đời sống nhân dân, ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn huyện
600/UBND-VX 08/04/2020 về việc rà soát, báo cáo đánh giá tình hình đời sống nhân dân, người lao động và đối tượng xã hội bị ảnh hưởng của dịch bệnh...
596/UBND-VX 08/04/2020 về việc người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng covid - 19.
595/UBND-VX 08/04/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh, bhtn tháng 4 và tháng 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch covid - 19
228a/QĐ-BCĐ 08/04/2020 về việc  thành lập khung tiếp nhận, quản lý tại điểm cách ly tập trung trong phòng, chống dịch covid - 19.
589/UBND-VX 08/04/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
580/UBND-VX 07/04/2020 về việc tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
579/UBND-KT 07/04/2020 về việc triển khai công điện số 01/cđ-bkhđt của bộ kh&đt và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải ngânvốn đầu tư...
97/BC-UBND 07/04/2020 về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh covid - 19 (ngày 05/4/2020)
578/UBND-VX 06/04/2020 về việc bổ sung kế hoạch đáp ứng vời từng cấp độ dịch covid - 19 tại huyện
564/UBND-VX 05/04/2020 về việc thự hiện chỉ đạo của thủ tứóng chính phủ về thực hiện chỉ thị số 16/ct-ttg ngày 31/3/2020 về phòng chống dịch covid 19.
563/UBND-NC 03/04/2020 về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh covid - 19
224/QĐ-BCĐ 03/04/2020 về việc ban hành kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh covid - 19
559/UBND-KT 03/04/2020 về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa mạng internet để phòng, chống dịch covid - 19
220/QĐ-BCĐ 01/04/2020 về việc phân công thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid - 19 huyện phụ trách địa bàn.
545/UBND-VX 01/04/2020 về việc hướng dẫn khai báo y tế và cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch covid - 19
34/TB-UBND 01/04/2020 về việc kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại cuộc...
537/UBND-KT 01/04/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị 16/ct-ttg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid - 19