Tìm kiếm văn bản

Báo cáo: ​Báo cáo tình hình dịch Viêm da nỗi cục ở trâu bò trên địa bàn huyện.

Số hiệu: 59/BC-NN Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Võ Ngọc Châu
Ngày ban hành: 22/07/2021 Ngày hiệu lực: 22/7/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: