Tìm kiếm văn bản

Báo cáo: Báo cáo tình hình dịch bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện

Số hiệu: 62/BC-NN Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Võ Ngọc Châu
Ngày ban hành: 26/07/2021 Ngày hiệu lực: 26/7/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: