CHUYÊN MỤC

Thông báo Triệu tập thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện.

29/04/2021
Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về  việc phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện. Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện thông báo như sau:

   1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2
   Danh sách 101 thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện xem tại đây.
   2. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi, làm thủ tục dự thi, phổ biến nội quy, quy chế thi.
   a. Thời gian:
   - 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 (chủ nhật): Khai mạc kỳ thi.
   - 8 giờ 10 phút, ngày 09/5/2021 (chủ nhật): Làm thủ tục dự thi, phổ biến nội quy, quy chế thi.
   b. Địa điểm: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
   3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2.
   a. Thời gian: Thí sinh có mặt vào lúc 13 giờ 00 phút,  ngày 09/5/2021 (chủ nhật); 13h30 phút: Thí sinh vào phòng thi, bắt đầu làm bài thi.
   b. Địa điểm: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
   4. Môn thi, hình thức thi vòng 2:
   - Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành.
   - Hình thức: Thi viết (thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề)
   *Lưu ý:
   - Để đảm bảo thực hiện tốt khuyến nghị của Bộ Y tế trong Phòng chống dịch covid-19, đề nghị Thí sinh khi đến địa điểm dự thi vòng 2 thực hiện: Đeo khẩu trang y tế, khử trùng sát khuẩn và thực hiện một số nội dung có liên quan để phòng chống dịch covid-19 theo quy định.  
   - Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh).
   - Thông báo này thay giấy triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.
   - Trong danh sách thí sinh dự thi có thông tin không đầy đủ hoặc thông tin sai sót như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán… cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị thí sinh ghi vào phiếu yêu  cầu điều chỉnh nộp lại cho giám thị phòng thi vào buổi thi (kèm theo mẫu đính chính thông tin t
ại đây)
   - Thông tin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Krông Pa (số 58 Trần hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, SĐT: 0269 3853308, trong giờ hành chính).

   Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Krông Pa thông báo để thí sinh được biết thực hiện./.