Công đoàn cơ sở Khối Đảng Huyện ủy: Tổ chức hoạt động về nguồn

20/04/2021
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập huyện Krông Pa (23/4/1979- 23/4/2021); hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) và chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, sáng ngày 17/4/2021, tại khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên Cheo Reo (huyện H2 trong kháng chiến chống Mỹ và huyện Krông Pa ngày nay) buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, Công đoàn cơ sở Khối Đảng đã phối hợp với các Công đoàn cơ sở các xã: Ia Rsai, Ia Mlah, Đất