Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND xã Ia Dreh

18/11/2022
      Sáng ngày 18/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nay Quyên – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Ia Dreh về công tác quản lý, sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND xã.
GS-UBND-IADREH.jpg
Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc
     Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Rơ Chăm Minh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; công chức Địa chính – Xây dựng, Văn phòng – Thống kê xã.
    Theo báo cáo, hiện nay tổng diện tích tự nhiên của xã Ia Dreh là 13.483,98 ha; trong đó đất nông nghiệp 12.127,98 ha, đất phi nông nghiệp 930,73 ha, đất chưa sử dụng 425,27 ha. Qua thống kê, rà soát, hiện nay trên địa bàn xã không có quỹ đất công ích (5%); đất phi nông nghiệp do UBND xã quản lý là 33.051 m2, chủ yếu là đất trụ sở cơ quan, nhà văn hóa xã, đất chợ, đất nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, buôn,... hiện nay xã đang quản lý tốt, không để người dân lấn chiếm; riêng đất chưa sử dụng thì hiện nay đều đã được người dân đưa vào canh tác, sử dụng vào mục đích trồng trọt.
     Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức Địa chính – Xây dựng xã đã nêu ra thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thuộc thẩm quyền của UBND xã quản lý trong thời gian tới.
     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nay Quyên – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất của UBND xã giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền xã Ia Dreh trong thời gian tới, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng đối với diện tích đất do địa phương quản lý; cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, Chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo theo kiến nghị của các thành viên Đoàn giám sát và gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện để tổng hợp. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND xã, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và tổng hợp, báo cáo theo quy định.
RCOM NỐI