HĐND HUYỆN KRÔNG PA TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

04/07/2021
Sáng ngày 28/6/2021, HĐND huyện Krông Pa tổ chức kỳ họp thứ Nhất, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
 
1.jpg

Toàn cảnh kỳ họp
Dự kỳ họp có bà Rcom Sa Duyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; 35/35 đại biểu HĐND huyện khóa XII; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện và hơn 30 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Tại kỳ họp, Đại diện Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bằng hình thức bỏ phiếu, HĐND huyện đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 
2-(2).jpg
Đại biểu HĐND khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bỏ phiếu
Theo đó, đại biểu tín nhiệm bầu Ông Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nay Quyên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, quyết định số lượng Ủy viên các ban HĐND huyện.
Thay mặt TT.HĐND huyện, Ông Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - CT.HĐND huyện đã có bài phát biểu cảm ơn và khẳng định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Krông Pa. Do vậy, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; luôn trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân huyện.

3-(1).jpg
Đại diện Thường trực Huyện ủy tặng hoa cho HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại kỳ họp, Ông Hồ Văn Thảo - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Ksor Tin - UVBTV Huyện ủy - PCTUBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và Ông Nguyễn Tiến Đãng - PCTUBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, kỳ họp còn bầu 12 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.