HĐND xã Uar khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

05/07/2021
Sáng ngày 02/7, HĐND xã Uar đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Uar đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, xã có 5 đơn vị bầu cử, với 3.124 cử tri; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Xã có 21 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH được ổn định và giữ vững.

Kỳ họp đã bầu Ông Hà Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND và Ông Rơ Ô Toang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ông Nguyễn Đức Nguyên tái cử Chủ tịch UBND xã, Ông Nay Châm tái cử Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. HĐND xã cũng đã bầu các ủy viên UBND xã.
 
                                    Văn Chi - PV Trung tâm VH, TT&TT huyện