CHUYÊN MỤC

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2016.

13/10/2016
         Sáng ngày 12/10/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2016 cho các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. 

          Trong thời gian 2 ngày, các học viên được triển khai các chuyên đề về: Công tác khoa giáo cơ sở; giáo dục lý luận Chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác tư tưởng ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới và thông tin về tình hình thế giới, trong nước và của địa phương.
          Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở, vận dụng vào thực tế tại địa phương, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật và phát huy vai trò giám sát theo quy định./.
                                                                                Sơn Trung
                                                                            Đài TT-TH huyện