Tổ Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ia Rmok tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

21/11/2021
    Sáng ngày 19/11/2021, tại Hội trường UBND xã Ia Rmok, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ia Rmok gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Lan Anh, Ông Ksor Thuông tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ thôn buôn và 10 cử tri đại diện cử tri 5 thôn buôn.
cfe8924a0009cb579218.jpg
Hỉnh ảnh: Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Ia Rmok
   Ông Ksor Thuông đại diện cho tổ đại biểu HĐND huyện thông báo chương trình, kế hoạch, nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị có 22 ý kiến của cử tri tham gia, liên qua đến lĩnh vực đất đai, điện, đường vào khu sản xuất, cống thoát nước, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tập trung, thiết chế văn hóa thôn buôn,.... Lãnh đạo UBND xã đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền UBND xã như giải quyết thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa các hư hỏng nhỏ của nhà văn hóa. Ghi nhận các ý kiến thuộc lĩnh vực đầu tư cơ bản, hệ thống điện, đường, đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, nước sinh hoạt tập trung, UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết trong thời gian tới.
d0f84666d4251f7b4634.jpg
Hình ảnh: ông Ksor Thuông thông báo chương trình, kế hoạch, nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

ab5c05f597b65ce805a7-(1).jpg
Hình ảnh: Chủ tịch UBND xã Kpă Sáu trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND xã
   
   Tổ đại biểu HĐND huyện ghi nhận 04 ý kiến để phản ánh đến cấp có thẩm quyền gồm: Đường mương rãnh thoát nước từ nhà Ama Brăk Buôn Gum Gốp đến Buôn Blak, Làm mương thoát nước từ nhà ama Đhua đến Sông ba, đầu tư làm hàng rào Nhà văn hóa buôn Blak, Làm đường vào khu sản xuất từ nhà Ama Pang buôn Nông Siu đến rẫy Ama H’Dua.
   Qua buổi tiếp xúc cử tri các vị Đại biểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri, phản ánh với cấp có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thể hiện vai trò người đại biểu của dân, là cầu nối giữa dân với Đảng, nhà nước.
 
ANH VŨ