Cụm thi đua số 3 -Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác hội và phong trào nông dân năm 2022

14/11/2022
      Sáng 02/11, tại huyện Krông Pa, Cụm thi đua số 3-Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, thị xã trong Cụm thi đua gồm: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kông Chro và Ayun Pa.
HA-TONG-KET-CUM-THI-ĐUA-HOI-NONG-DAN-(7).jpg
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 3
      Trong năm 2022, Hội Nông dân các huyện, thị trong Cụm thi đua số 3-Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện chỉ tiêu của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh giao năm 2022; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên đề ra, tham gia tốt các hoạt động do hội cấp trên triển khai tổ chức. Đặc biệt Hội Nông dân các huyện tổ chức thành công Hội thi “Nhà nông đua tài” cấp huyện và tham gia hội thi cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 - 2022. Tổ chức phát động 02 đợt phong trào thi đua tỉnh phát động; các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả góp phần nâng cáo đời sống của hội viên. Đa số các chỉ tiêu Công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá tại hội nghị thì việc triển khai phong trào thi đua trong năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định như: việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tổng hợp tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở một số nơi còn bị động, chưa kịp thời phát hiện những bức xúc, khó khăn của nông dân để kịp thời, phản ánh kiến nghị với Hội cấp trên. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của hội viên gặp nhiều khó khăn; xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể chi, tổ hội nghề nghiệp chưa nhiều. Một số chỉ tiêu đạt chưa cao như: tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã và số xã tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 100 triệu đồng đạt dưới 50%; chỉ tiêu số 7 thành lập tổ hội và thành lập mới chi, tổ hội nghề nghiệp ở 50% các hợp tác xã, THT chỉ đạt 70 - 90%.
      Trên cở sở đánh giá và rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng hội và các phong trào nông dân năm 2022 các đơn vị trong cụm đã thảo luận góp ý kiến và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng tổ chức bình xét đơn vị dẫn đầu trong cụm và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
HA-TONG-KET-CUM-THI-ĐUA-HOI-NONG-DAN-(5).jpg
Hình ảnh: Các đơn vị thành viên trao mô hình sinh kế cho hội viên tại xã Chư Ngọc
      Trước đó, các đơn vị thành viên của cụm đã tổ trao mô hình sinh kế cho hội viên nông dân Ksor H’Chiên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Ngọc. Gia đình được hỗ trợ 5 con dê giống để phát triển kinh tế với kinh phí 10 triệu đồng. Theo đó, sau 18 tháng kể từ ngày được hỗ trợ gia đình chị H’Chiên sẽ bàn giao đủ số lượng, chủng loại con giống hoặc kinh phí tương ứng được cấp để hỗ trợ các hội viên nông dân khác.
NGÔ THU