Hội nghị giao ban Quý III Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện

30/08/2021
   Chiều ngày 26/8, Khối Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội Quý III và Chương tình công tác Quý IV năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Kpă Ngun - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy. Cùng dự với đồng chí còn có lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, UBND huyện.
H1-(1).jpg
   Trong quý III, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ diễn tra trong quý; Tiếp nhận sự tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân với số tiền 348 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí các chốt kiểm soát Covid-19 và các bệnh nhân cách ly tại Trung tâm y tế huyện và lực lượng truy vết với số tiền hơn 14 triệu đồng; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; Bàn giao và đưa vào sử dụng 7 ngôi nhà Tình nghĩa, 2 ngôi nhà Đại đoàn kết; Đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nắm bắt và phản ánh những nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền cán bộ, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện; Tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp nhau thoát nghèo, phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật, nhất là dịch Covid-19, viêm da nổi cục ở trâu, bò…   
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Kpă Ngun - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực của tập thể và các cá nhân Khối Mặt trận, các đoàn thể. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Khối cần tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, nắm bắt tư tưởng, dư luận, tâm trạng của đoàn viên, hội viên, nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc “5K + vắcxin” của Bộ y tế và phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò; vận động nhân dân nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Hội, Đoàn cơ sở triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn, hội cấp cơ sở; Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…..
                                        
                                   Văn Chi - Trung tâm VH - TT&TT huyện