CHUYÊN MỤC

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bàn giao “Nhà tình thương” từ Quỹ cứu trợ Tỉnh Gia Lai.

26/04/2021
Ngày 23/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình bà Rah Lan H' Tam (Ami Đước) tại buôn EKia (xã Ia Rsai) - là hộ nghèo chịu thiệt hại do thiên tai lũ lụt năm 2020. Tham dự Lễ bàn giao nhà có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã IaRsai, đại diện chi bộ và Ban Công tác Mặt trận buôn EKia. Ngôi nhà trao tặng được thiết kế theo mẫu nhà sàn truyền thống của phong tục người Jrai, có diện tích xây dựng 50m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Quỹ cứu trợ tỉnh Gia Lai.

Đây là 1 trong 5 căn nhà được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Quỹ Cứu trợ của tỉnh phân bổ cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phụ trách triển khai thực hiện. Các công trình "Nhà tình nghĩa" còn lại tại các xã Uar, ChưDrăng, Đất Bằng, Chư Ngọc đang được triển khai xây dựng và nghiệm thu và bàn giao trong thời gian tới. 
                                                                       Cao Thị Viễn Phương