ĐẢNG ỦY XÃ IAMLAH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

15/07/2021
       Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình làm việc năm 2021,  ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã IaMlah, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Văn Thắng - Huyện ủy viên-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, các đồng chí Nguyễn Bảy Thành-Huyện ủy viên-Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Lưu Thị Thương-Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã. 
         Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt kết quả tốt. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 3.361,8 ha, đạt trên 96,6% KH; tổng đàn gia súc là 7.724 con, đạt 91,35% KH, trong đó tổng đàn bò là 5.182 con, đạt 99,94% KH; công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm, chỉ đạo;  công tác thu ngân sách đạt 49% so với dự toán huyện giao.
         Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo được quan tâm thực hiện, toàn xã có 3 đơn vị trường với 34 lớp và 953 học sinh; triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, không để dịch xảy ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn; tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 để bầu các chức danh của HĐND, UBND. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện.
           Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đào Văn Thắng - Huyện ủy viên -Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đề nghị thời gian 6 tháng cuối năm Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ như báo cáo đã nêu, trong đó cần chú trọng công tác thu ngân sách đảm bảo đạt kế hoạch giao; ưu tiên công tác phòng, chống Covid-19; hoàn thành việc xây dựng Đề án Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại kết luận hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5 đã nêu.
          Kết luận hội nghị, đồng chí Chu Sỹ Tuấn-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã đề nghị: Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Văn Thắng và ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự hội nghị để cụ thể hóa triển khai phù hợp với tình hình thực tế của xã; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục vận động Nhân dân gieo trồng vụ mùa, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn; quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác về, đặc biệt là người từ vùng dịch về, không để xảy ra dịch trên địa bàn xã; tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến đảng viên và nhân dân; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới./.
                                                            
                                                              Chu Sỹ Tuấn- Bí thư Đảng ủy xã