Đảng ủy xã Ia Mlah tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân năm 2021.

18/11/2021
          Thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy định 202-QĐ/HU, ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện.
7f751dbe44af042371895257185e86f2.jpg
           Trong các ngày 22, 28 tháng 10 và ngày 09 tháng 11 năm 2021 đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của 04 buôn trên địa bàn xã; tham dự buổi tiếp xúc, đối thoại còn có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, UBMTTQ Việt Nam xã, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn của xã, Ban công tác Mặt trận các buôn và bà con Nhân dân tại 04 buôn trong xã.
          Tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại sau khi được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã thông báo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm, bà con Nhân dân đã trình bày những tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh, kiến nghị của mình tới cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đã có 45 lượt người dân phát biểu với gần 100 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội như: phản ánh về tình hình trật tự an toàn xã hội trong xã; đề nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi và các chế độ, chính sách khác cho bà con như Bảo hiểm y tế, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo….
          Sau khi nghe các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp thu và trực tiếp trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND xã và các công chức chuyên môn của UBND xã trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, lĩnh vực phụ trách, qua trao đổi, trả lời của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đại đa số người dân đều đồng tình, thống nhất với các ý kiến trả lời của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các công chức chuyên môn trong xã.
          Được biết, ngoài việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân thì lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cũng thường xuyên tổ chức tiếp dân để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân theo quy định.
                                                                 Chu Sỹ Tuấn- Bí Thư Đảng ủy xã