Đảng ủy xã Ia Rmok tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, để hiểu lòng dân.

24/11/2021
   Thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền xã Ia Rmok xác định đối thoại với Nhân dân, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc ở địa phương; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trong chỉ đạo điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giúp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế những khiếu kiện vượt cấp.
Untitled.png
   Trên tinh thần thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Từ đó, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Rmok đã và đang triển khai thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, trước hết là các hội viên nông dân trên địa bàn xã.
   Ông Nay Il, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rmok cho biết, là địa phường thuần nông nên số lượng hội viên nông dân trên địa bàn nhiều. Qua việc trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên xét thấy còn nhiều vấn đề liên quan đến hội viên nông dân cần được cấp ủy, chính quyền xã Ia Rmok quan tâm giải quyết nên Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch và xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã để tổ chức tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy địa phương để giải quyết những vấn đề mà hội viên nông dân quan tâm. “Hội Nông dân xã triển khai đến các chi hội năm bắt tình trên cơ sở các ý kiến của bà con trên các lĩnh vực đời sống nhân dân. Hội Nông dân xã xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục lấy ý kiến của người dân ở thôn, buôn và báo cáo với Thường trực Đảng ủy xã để chỉ đạo UBND xã trả lời theo thấm quyền”-ông Il nói.
   Buổi tiếp xúc, đối thoại với hội viên nông dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND xã Ia Rmok diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình và cầu thị. Tại đây, những tâm tư, nguyện vọng của các hội viên nông dân được gửi gấm trực tiếp với lãnh đạo xã tại buổi đối thoại,… Qua ý kiến trên, đã được lãnh đạo xã ghi nhận, tiếp thu, giải trình, đưa ra hướng xử lý “thấu tình, đạt lý” và làm rõ được các vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Anh Nay Ten, Hội viên nông dân Chi hội buôn Nông Siu, chia sẻ: “Mình mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo xã thường xuyên có các biểu tiếp xúc đối thoại như này, cũng như gần dân, sát dân hơn nữa. Qua đó để nhân dân nắm bắt được những chủ trương chính sách của Đảng và chính quyền các cấp và thực hiện cho tốt”
   Thực tế qua buổi đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, UBND xã  cho thấy, diễn đàn này đã thực sự trở thành cầu nối rất quan trọng giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của UBND xã sát với đời sống của hội viên nông dân nói riêng và nhân dân các dân tộc xã Ia Rmok nói chung. Việc trao đổi thông tin hai chiều giúp mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gần gũi, cởi mở hơn; đồng thời thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông với những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của Nhân dân; thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhân dân. Các buổi đối thoại đã giải quyết cơ bản, kịp thời những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân trên địa bàn, đây là tiền đề quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tránh được tình trạng khiếu kiện đông người do bức xúc của Nhân dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Có tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân trên tinh thần cầu thị, thấu hiểu thì mới tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, qua đó chính quyền địa phương sẽ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đánh giá thêm về hiệu quả cũng như định hướng nhiệm vụ sắp tới, bà Võ Thúy Vân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok, cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chọn tiếp xúc với Hội viên nông dân xã để năm tâm tư từ đó chỉ đạo chính quyền giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Qua buổi tiếp xúc còn nhiều ý kiến cần phải giải quyết. Sau hội nghị, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã trả lời bằng văn bản đến bà con nhân dân thỏa đảng. Buổi tiếp xúc rất hiệu quả và sẽ tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể khác xây dựng kế hoạch tiếp xúc, trả lời kiến nghị qua đó làm tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã. Từ đó giải quyết được các vấn đề liên quan”
   Có thể nói, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là một hình thức quan trọng để vừa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nhận được những phản ánh chính đáng của Người dân có liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là việc làm có tính chất lâu dài mà cả hệ thống chính trị của xã Ia Rmok đang quyết tâm thực hiện; qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, để cùng nhau chung sức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã Ia Rmok ngày một phát triển./. 
QUANG NGỌC - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao