Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn công tác nghiệp vụ dân vận năm 2021

11/11/2021
   Sáng ngày 11/11/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác dân vận năm 2021. Đồng chí Ksor Ngát - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự và trực tiếp triển khai các nội dung tập huấn. 
dc858a7f9f8c57d20e9d.jpg

   Tham gia tập huấn các học viên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch các xã, thị trấn; cán bộ không chuyên trách dân vận và Bí thư, Trưởng thôn trên địa bàn 14 xã, thị trấn. Trong thời gian 02 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề đó là: Công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiệp vụ kỹ năng về công tác dân vận; công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến quán triệt một số văn bản mới về công tác dân vận.
   Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ xã đến các thôn, buôn nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị./.

NGUYỄN CHI