Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Pa thực hiện kiểm tra công tác tuyên giáo đối với Đảng ủy xã Ia Hdreh

16/09/2023
Sáng ngày 13/9/2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Pa do đồng chí Mai Xuân Tuân - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Tuyên giáo đối với Đảng ủy xã Ia Hdreh. Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Rơ Chăm Minh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo xã.
BCIADREH.jpg
Đồng chí Kpă Hơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác Tuyên giáo, ảnh: Nguyễn Liên
Theo báo cáo, Đảng ủy xã Ia Hreh đã làm tốt công tác Tuyên giáo cơ sở, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nói chung, tỉnh, huyện nói riêng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã; làm tốt công tác quán triệt, học tập, phổ biến và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện tại xã; công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh thực hiện công tác khoa giáo trên địa bàn xã. Thực hiện tốt việc khai thác, tiếp nhận, sử dụng báo chí, Thông tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ thôn, buôn. Duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề 15 phút sáng thứ 2 hằng tuần; xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo gương Bác tại xã.
MXT-CHIĐAO.jpg
Đồng chí Mai Xuân Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại buổi làm việc, ảnh: Nguyễn Liên.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy xã Ia Hdreh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã; đẩy mạnh triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.
NGUYỄN LIÊN