Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

11/11/2021

Theo kế hoạch số 16-KH/VPHU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy về tập nghiệp vụ văn phòng năm 2021, sáng ngày 11/11/2021, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2021 cho các đồng chí là Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác văn phòng cấp ủy và cán bộ làm công tác văn phòng của các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
 

f3a32daa2a58e206bb49.jpg
   Trong 02 ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu, học tập các chuyên đề về: Công tác thông tin phục vụ cấp ủy; biên soạn văn bản của Đảng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác nội chính, xử lý đơn thư, tiếp dân; Công tác tài chính Đảng.
   Lớp tập huấn nhằm trang bị một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác biên soạn văn bản của Đảng, công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ tài chính Đảng cho cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy và cán bộ làm công tác văn phòng của các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, giúp cán bộ làm công tác văn phòng tại các Đảng ủy cơ sở có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.
VĂN CHI