Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022

22/06/2022
      Chiều ngày 20/6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu cấp huyện. Tham dự tại điểm cầu huyện Krông Pa có đồng chí Tô Văn Chánh – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kpă Ngun – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
HOI-NGHI-GIAO-BAN-CONG-TAC-PHONG-CHONG-THAM-NHUNG-2.jpg
Toàn cảnh tại điểm cầu huyện Krông Pa
      Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác dụng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Ngành thanh tra triển khai 88 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách ở 265 đơn vị, phát hiện sai phạm về tài chính tại 72 đơn vị với số tiền hơn 19 tỷ đồng; tiến hành 5 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật, phòng chống tham nhũng tại 25 đơn vị và 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 253 tổ chức, cơ sở và 392 cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 4 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ; đồng thời phát hiện xử lý và thu hồi số tiền vi phạm trên 5 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà nước.
      Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những vụ việc cụ thể trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; góp ý đề xuất phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  nhấn mạnh một số điểm cần rút kinh nghiệm khắc phục đó là công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan đơn vị địa phương còn chưa đúng, chưa nghiêm cần rút kinh nghiệm và làm triệt để hơn; một số chỉ số về cải cách hành chính có giảm nhưng cần đánh giá sát thực và nâng cao hơn, tạo cơ chế thông thoáng môi trường đầu tư, cải cách hành chính nhằm kêu gọi các nhà doanh nghiệp tham gia vào địa phương, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn…Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của  Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và tố cáo hành vi tham nhũng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; đảm bảo các kiến nghị, kết luận kiểm soát, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đồng thời nâng cao công tác thu hồi tài sản vi phạm để nộp lại ngân sách nhà nước, chống thất thoát lãng phí./.
NGUYÊN ANH