Huyện Krông Pa bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2021

07/07/2021
Chiều ngày 06/7/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Xuân Tuân - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cùng 51 học viên.
     Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2021 khai giảng ngày 07/6/2021 và đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình. Lớp có 51 học viên, trong đó có 18 học viên nữ, chiếm 35,3%. Học viên của lớp là các đồng chí cán bộ không chuyên trách của Đảng bộ các xã, thị trấn và một số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.
sc1.jpg
Ảnh: Quang cảnh buổi lễ bế giảng
      Sau gần một tháng học tập, với 18 chuyên đề, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới. Bên cạnh đó, học viên được tham gia chương trình nghiên cứu thực tế về nguồn và trồng 02 cây Giáng hương tại khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Cheo Reo (huyện H2 trong kháng chiến chống Mỹ và huyện Krông Pa ngày nay) buôn Ia Hnho, xã Đất Bằng; hoàn thành 02 bài kiểm tra và 01 bài khóa luận tốt nghiệp cuối khóa học.
 
sc2.jpg
Ảnh: Lớp Sơ cấp lý luận chính trị trồng cây tại khu lưu niệm
      Kết thúc khóa học, 51/51 học viên đủ điều kiện cấp Bằng tốt nghiệp, trong đó có 7 học viên xếp loại giỏi, chiếm tỷ lệ 13,7%; 28 học viên xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 55%, 16 học viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 31,4%.
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Mai Xuân Tuân - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy -           Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao sự nỗ lực trong suốt quá trình dạy và học của đội ngũ giảng viên, học viên; biểu dương và chúc mừng kết quả học tập mà các học viên đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học để phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Hoàng Văn Vĩnh