Huyện ủy Krông Pa tổ chức Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng)

12/07/2021
Sáng ngày 08/7/2021, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Krông Pa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng). Dự Hội nghị có  đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng của Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại huyện có đồng chí Tô Văn Chánh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Kpă Ngun, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thời tiết không thuận lợi nên các ngành sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở với phương châm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Krông Pa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.462,1 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 1.342,5 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước trên 658,5 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng đã được đổi mới. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;   công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đảm bảo dân chủ, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,8; Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, các đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết và sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống. Công tác kết nạp đảng viên đạt được những kết quả quan trọng, đến nay kết nạp 45 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 48,4% kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội tích cực tham gia và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
Hooij-nghij-BCH-laanx-5-(1).jpg
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ năm  Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 
 
 Hội nghị lần này còn thông qua một số văn bản như: dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững; Đề án đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025.
Cũng tại Hội nghị đồng chí Kpă Ngun, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu phát động đại biểu và cán bộ chủ chốt dự hội nghị tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Ngay sau khi phát động, đã tiếp nhận số tiền mặt 10,9 triệu đồng.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Văn Chánh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành phải rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành, thực hiện tất cả các Chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến độ đầu tư; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; công tác quản lý và bảo vệ rừng...Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn huyện phải nỗ lực cố gắng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp chung, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.
Hoàng Văn Vĩnh