Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện họp phiên Quý III/2023

15/10/2023
Sáng 13/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp phiên Quý III/2023 để đánh giá tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 3 tháng cuối 2023. Tham dự có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện. Ông Nguyễn Tiến Đãng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện và bà Phùng Thị Tố Trinh-Giám đốc Phòng giao dịch đồng chủ trì cuộc họp.
 
56d342ab2fe4f8baa1f5.jpg
Quang cảnh hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện đã tập trung triển khai kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ngân hàng CSXH tỉnh. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của ngành và của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Tổng nguồn vốn trong 9 tháng đạt trên 593,7 tỷ đồng, tăng 46,8 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,6%, trong đó: nguồn vốn Trung ương chuyển về là 491,5 tỷ đồng, tăng 32,2 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 82,8% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 81,5 tỷ đồng, chiếm 13,7% trong tổng nguồn vốn, đạt 109% kế hoạch giao, trong đó: Tiết kiệm thông qua tổ là 32,5 tỷ  đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 5,5% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 20,6 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 3,5% trong tổng nguồn vốn: Trong đó Nguồn vốn nhận ủy thác tỉnh 10,5 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác huyện 10,1 tỷ đồng. Doanh số cho vay: 121 tỷ đồng, với 2.986 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó tập trung ở một số chương trình như: hộ nghèo 22,1 tỷ đồng, cận nghèo 18 tỷ đồng, mới thoát nghèo 7,5 tỷ đồng, vệ sinh môi trường 11,8 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 43,2 tỷ đồng, giải quyết việc làm 12,3 tỷ đồng, Nhà ở xã hội 4,5 tỷ đồng, học sinh sinh viên 17,5 triệu đồng, cho vay theo nghịe định 28/2022/NĐ-CP 1,3 tỷ đồng. Doanh số thu nợ: 85,9 tỷ đồng, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: hộ nghèo 16,6 tỷ đồng, cận nghèo 17,9 tỷ đồng, thoát nghèo 15,5 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh 23,2 tỷ đồng, vệ sinh môi trường 6,81 tỷ đồng, giải quyết việc làm 5,17 tỷ đồng... Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là trên 512,2 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 7,4%, với 11.179 khách hàng vay vốn thông qua 238 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Dư nợ bình quân xã đạt 36,5 tỷ đồng/xã, dư nợ bình quân của tổ đạt 2,1 tỷ đồng/Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; Dư nợ bình quân của hộ vay đạt 45,8 triệu đồng/hộ.
Tham gia thảo luận tại phiên họp, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã nêu lên những tồn tại, khó khăn, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Đãng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu các thành viên Ban đại diện, UBND các thị trấn, các hội đoàn thể và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chỉ đạo của ngành chuyên môn; Ngân hàng CSXH cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng năm 2023, trong đó: nắm bắt rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cần nghèo, tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn. Đặc biệt, các địa phương cần quan tâm đến Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, để họ tiếp cận được nguồn vốn vay sản xuất tái hoà nhập cộng đồng. Tiếp tục rà soát cho vay nợ khó đòi, nợ khoanh; tăng cường kiểm tra giám sát các tổ vay vốn để hạn chế sai sót thông tin hộ vay. Các hội đoàn thể tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Phòng Giao dịch hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm; chủ động năm bắt danh dách hộ nghèo 2024 để xây dựng kế hoạch cho vay; chủ động làm việc với ngành chức năng để nắm thông tin hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú. Phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp xử lý trường hợp chây ì. Theo dõi chặt chẽ nợ vay đi làm xa, đôn đốc trả lãi, trả nợ gốc 1 phần, không để phát sinh khế ước, hạn chế rủi ro khi đến hạn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
QUANG NGỌC