Viện kiểm sát nhân dân huyện bàn giao tài sản chia thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa

10/06/2022
      Sáng ngày 08/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa kiểm sát việc giao tài sản chia thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với người phải thi hành án ông Lê Văn Tám, trú tại Thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa và người được thi hành án bà Lê Thị Hoa, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Ia Rsao, thị xã Ayun Pa; bà Lê Thị Thanh Nhàn, trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa và ông Lê Văn Sáu, trú tại Thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa.
g.jpg
Hình ảnh: bàn giao tài sản chia thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần.
      Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐST-DS ngày 04/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xét quyết định số 247, 248, 249/QĐ-CCTHADS ngày 30/5/2022 theo yêu cầu thi hành án của bà Lê Thị Hoa, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Ia Rsao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và yêu cầu thi hành án của ông Lê Văn Sáu, trú tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa. Nội dung: giao cho bà Lê Thị Thanh Hoa quyền sử dụng diện tích đất 320,92 m2, thửa đất 180, tờ bản đồ số 30, vị trí thửa đất tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa với tứ cận; giao cho bà Lê Thị Thanh Nhàn quyền sử dụng diện tích đất 320,92 m2, thửa đất 180, tờ bản đồ số 30, vị trí thửa đất tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa; giao cho ông Lê Văn Sáu quyền sử dụng diện tích đất 320,92 m2, thửa đất 180, tờ bản đồ số 30, vị trí thửa đất tại Thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa.
      Việc giao đất được thực hiện thuận lợi và đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia của các đương sự, đại diện chính quyền địa phương, trưởng thôn, cán bộ địa chính xã Phú Cần, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, đại diện Cơ quan thi hành án dân sự huyện, đại diện Viện kiểm sát huyện Krông Pa.
Hồng Hiệp - Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa