Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện họp xét duyệt thực lực trong công tác tuyển quân năm 2023

13/01/2023
Sáng 11/01, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức cuộc họp xét thực lực chính trị các công dân sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì cuộc họp.
46af6b5f94004f5e1611.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng quy trình, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, đến nay cơ bản theo đúng kế hoạch, thời gian và tiến độ đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đối với Hội đồng NVQS các xã cơ bản đã thực hiện đầy đủ các bước xét duyệt theo quy định, nắm và quản lý tốt số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Trong đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, toàn huyện có 411 công dân đủ tiêu chuẩn sức khoẻ sẵn sàng nhập ngũ, trong đó: công dân xác định tốt tư tưởng, đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ là 219 công dân. Năm 2023, huyện Krông Pa được giao chỉ tiêu tuyển chọn là 185 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 34 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã và các thôn, buôn, tổ dân phố đã và đang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tại hội nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu được giao. Hội đồng NVQS huyện phấn đấu năm 2023, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe đủ tiêu chuẩn.

Hội nghị xét duyệt là một trong những khâu quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân nhằm bảo đảm công bằng, dân chủ, minh bạch trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, góp phần triển khai thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và quy trình hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đảm bảo về số lượng và chất lượng.

 QUANG NGỌC