Huyện Krông Pa tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài trái phép

24/08/2023
Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa đã tổ chức sơ kết công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài trái phép 06 tháng đầu năm 2023.
TC.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Qua đánh giá, công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động người dân tộc thiểu số (DTTS) trốn đi nước ngoài trái phép trên địa bàn huyện Krông Pa đã có những chuyển biến tích cực, cấp uỷ, chính quyền cơ sở đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, số đối tượng trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng có chiều hướng giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2022; công tác phòng, chống người DTTS trốn đi nước ngoài trái phép được triển khai hiệu quả đến từng thôn, buôn. Thông qua quản lý, giáo dục, phần lớn đối tượng đã có những tiến bộ rõ rệt khi nhận thức rõ bản chất hoạt động FULRO, Tin lành “Đề Ga” là vi phạm pháp luật từ đó từ bỏ hoạt động, chuyển sinh hoạt sang các hệ phái tôn giáo được chính quyền công nhận; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, không nghe, tin theo lời dụ dỗ hoạt động trốn đi nước ngoài của các đối tượng bên ngoài, từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định như: phương pháp quản lý, giáo dục của một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng đôi lúc chưa phù hợp với từng đối tượng, đôi khi còn nặng tính quản lý, thiếu sự linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với việc giáo dục, cảm hoá đối tượng.
Tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Hồ Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; đồng thời, không ngừng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trên cơ sở đó vận động, giáo dục, cảm hóa đối tượng FULRO tại cộng đồng; đổi mới về phương pháp, hình thức để quản lý, giáo dục đối tượng, không để các đối tượng cảm thấy bị phân biệt đối xử, mặc cảm, tự ti; đẩy mạnh tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về hoạt động liên quan đến FULRO, Tin lành “Đề Ga"; tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn người DTTS trốn đi nước ngoài, không để xảy ra tình trạng trốn ồ ạt gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn…
CTCHIDAO.jpg
Hình ảnh: đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu chị đạo tại Hội nghị
Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, phòng chống người DTTS vượt biện trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các dung trọng tâm:
Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng theo Chỉ thị 153 và Quyết định 44 của UBND tỉnh. Chủ động nắm, dự báo tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền, móc nối, chỉ đạo vào địa bàn, tập trung đấu tranh ngăn chặn không để FULRO, Tin lành “Đề Ga” phục hồi hoạt động, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động trốn. Chủ động thu thập tài liệu chứng cứ xử lý theo pháp luật đối với số cầm đầu, ngoan cố; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn công tác quản lý, giáo dục tại cộng đồng cấp huyện và cấp xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động và kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn cấp xã. Tổ chức tập huấn công tác QLGD đối tượng FULRO tại cộng đồng cho các lực lượng tham gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng công tác vận động quần chúng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng.
Cấp uỷ, chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, cải thiện, nâng cao mức sống của Nhân dân trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới; củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, từng bước xóa bỏ cơ sở FULRO trên địa bàn; nâng cao nhân thức của Nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Quan tâm, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là đồng bào DTTS.
Các cấp, các ngành tăng cường thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, tuyên truyền các kinh nghiệm phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ, cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Các tổ chức đoàn thể tăng cường hướng dẫn hội viên, đoàn viên, cán bộ, già làng, người có uy tín về biện pháp, cách thức nắm tình hình, hoạt động của đối tượng, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, vận động đối tượng.
khenthuong.jpg
Hình ảnh: đồng chí Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Tại hội nghị sơ kết, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.
HỮU VINH