Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) huyện kiểm tra các cơ sở về vệ sinh ATTP dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

16/01/2023
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 13/01/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, đoàn kiểm tra đến kiểm tra 15 cơ sở, trong đó 04 cơ sở sản xuất bò 1 nắng, 1 cơ sở sản xuất giò chả và 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Nhìn chung các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành nhắc nhở và xử lý 03 cơ sở về các hành vi: kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng. Đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh khắc phục ngay những tồn tại.
Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra
hinh-kiem-tra-atvstp-3.jpg
hinh-kiem-tra-atvstp-5.jpg
hinh-kiem-tra-atvstp.jpg
Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kết hợp tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ dịp Tết nguyên đán Qúy Mão 2023. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người kinh doanh và nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
SƠN TRUNG