Tiêu biểu trong xây dựng Gia đình văn hóa

22/11/2021
   Trong những năm qua Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư gắn với xây dựng Gia đình văn hóa ở xã Chư Drăng đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, từ đó đã xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu và có đóng góp không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
z2956988322205_e7251059dc6b6aac4abb82275128ed90.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Drăng trao giấy chứng nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021 cho gia đình ông Ksor Blih

   Gia đình ông Ksor Blih ở buôn Chư Krih là một những hộ nhiều năm liền được công nhận là hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu ở trên địa bàn xã Chư Drăng. Lập gia đình năm 1978, ông Ksor Blih cùng vợ sinh được 6 người con và hiện nay đều đã trưởng thành. Để nuôi các con ăn học cho đến khi trưởng thành và lập gia đình đó là sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của gia đình ông trong suốt nhiều năm qua trong việc phát triển kinh tế cũng như nuôi dạy con cái. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng ông rất tích cực tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Gia đình ông luôn chấp hành và thực hiện tốt các nội dung mà phong trào đưa ra. Chia sẻ trong việc phấn đấu và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, ông Blih vui vẻ cho biết: “Trong nhiều năm gia đình tôi được công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu của buôn, được các cấp khen thưởng, đây chính là động lực để gia đình tôi tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa gia đình như lời Bác Hồ đã căn dặn “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”. Đồng thời ông Blih cũng chia sẻ về kinh nghiệm để có một gia đình ấm êm, hạnh phúc là các thành viên trong gia đình phải đoàn kết, đặc biệt ông, bà  luôn gương mẫu bảo ban con cháu về nếp sống sinh hoạt, truyền thống văn hóa gia đình”.
Mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông Blih luôn tìm cách để phát triển kinh tế. Hiện tại, ngoài hơn 2 héc ta đất rẫy trồng các loại cây, gia đình ông còn có đàn bò 10 con, mỗi năm cho thu nhập gần cả trăm triệu đồng. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, dạy bảo con cái trưởng thành mà ông Blih còn gương mẫu trong chấp hành các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Đặc biệt ngoài khoản thuế quỹ phải đóng góp ông còn tham gia nhiệt tình các hoạt động khác.
   Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, công tác xây dựng Gia đình văn hóa nói riêng trên địa bàn xã Chư Drăng có thể nói những năm gần đây được đánh giá phát triển cả chất và lượng; đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Năm 2021, qua bình xét toàn xã có 913/1513 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 60,3% tăng 41 hộ so với năm 2020). Trong đó có 618 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, 54 hộ được công nhận hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và đề nghị công nhận 3/5 thôn, buôn đạt thôn buôn văn hóa.
   Cùng với xây dựng gia đình văn hóa, việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được xã quan tâm thực hiện. Theo đó, các địa phương đã xóa bỏ hủ tục, bước đầu hình thành nhiều phong tục tập quán mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đánh giá về tác động của Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã, ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Drăng cho biết: “Qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân, những hũ tục lạc hậu dần bị đẩy lùi, không còn việc thách cưới; việc hiếu hỷ được tổ chức tiết kiệm, nhanh gọn. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, người dân đã cùng nhau chấp hành tốt quy định phòng chống dịch”
   Có thể thấy những thành tựu đạt được từ công tác gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa gia đình đã và đang khẳng định vị thế, vai trò đối với phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thành quả của phong trào cũng như thành tích của các hộ gia đình đã đạt được đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giúp cho xã Chư Drăng ngày càng phát triển./.

NGUYỄN CHI