CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 03
Gồm 06 đơn vị hành chính cấp huyện: thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa, huyện Ia Pa.

NQ559.png


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà NGUYỄN THỊ MẾN ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok)
Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà DƯƠNG THỊ BÌNH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà PHÙNG THỊ TỐ TRINH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
 Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà RƠ CHĂM MINH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông ALÊ NGĂK ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông NAY JÚT ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
 Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà RƠ Ô LỄ ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông KSOR BLÚ ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 12 (Xã Chư Ngọc)
Gồm: Buôn Djrét, Thôn Thống Nhất, Buôn H’ Múc, Buôn Sai, Buôn Chư Ung, Buôn Blang


 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/NQ-UBBC 26/04/2021 Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử đã ấn định.
07/TB-UBBC 14/04/2021
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên của Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 10, huyện Krông Pa
06/TB-UBBC 12/04/2021 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách địa bàn đối với Ủy viên Ủy ban bầu cử Đại biểu  HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
01/TB-UBBC 02/02/2021 Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phụ trách địa bàn.
03/QĐ-UBBC 02/02/2021 Về việc thành l