Default news teaser image

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tại huyện Krông Pa

16/05/2021

Đơn vị bầu cử số: 10 (huyện Krông) gồm 14 xã, thị trấn.

Default news teaser image

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 03

16/05/2021

Gồm 06 đơn vị hành chính cấp huyện: thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa, huyện Ia Pa.

Default news teaser image

Tóm tắt tiểu sử của bà NGUYỄN THỊ MẾN ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

14/05/2021

Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok) Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon

Default news teaser image

Tóm tắt tiểu sử của bà DƯƠNG THỊ BÌNH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

14/05/2021

Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh) Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung

Default news teaser image

Tóm tắt tiểu sử của bà PHÙNG THỊ TỐ TRINH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

14/05/2021

Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)  Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung