CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 03
Gồm 06 đơn vị hành chính cấp huyện: thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa, huyện Ia Pa.

NQ559.png


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà NGUYỄN THỊ MẾN ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok)
Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà DƯƠNG THỊ BÌNH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà PHÙNG THỊ TỐ TRINH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
 Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà RƠ CHĂM MINH ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông ALÊ NGĂK ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông NAY JÚT ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
 Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của bà RƠ Ô LỄ ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa


Default news teaser image
Tóm tắt tiểu sử của ông KSOR BLÚ ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đơn vị bầu cử số: 12 (Xã Chư Ngọc)
Gồm: Buôn Djrét, Thôn Thống Nhất, Buôn H’ Múc, Buôn Sai, Buôn Chư Ung, Buôn Blang


 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >|