CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định về việc phê duyệt phương án và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (trả tiền một lần) tại một số vị trí trên địa bàn huyện Krông Pa
Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại 06 lô đất trên địa bàn huyện Krông Pa
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về