CHUYÊN MỤC

về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
Quyết định về việc thu hồi đất để mở rộng bãi rác thải của huyện
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về