Thông báo thông tin tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

20/05/2021
   Ngày 03/05/2019, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài (ZAV) thuộc cơ quan Lao động Liên bang Đức (BA) đã ký Thỏa thuận hợp tác tuyển chọn, đào tạo và đưa điều dưỡng viên Việt Nam đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa (bao gồm chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em...) tại CHLB Đức giai đoạn 2019-2022. Đây là Chương trình phi lợi nhuận, mục tiêu là đào tạo ửng viên điều dưỡng Việt Nam có đủ điều kiện sang Đức học tập, làm việc lâu dài trong lĩnh vực y tế một cách minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho ứng viên Việt Nam và góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng có lợi giữa Việt Nam và CHLB Đức.

   Khóa 3 năm học 2021 - 2022, Chương trình tuyển chọn 100 ứng viên, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu diện từ ngày 15/4/2021 đến ngày 11/6/2021 tại Cục Quán lý lao động ngoài nước, địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hà Nội (điện thoại: 024.38249517 số máy lẻ 313/ 512/ 513). Thông tin về Chương trình đãng tải trên Website cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (www.molisa.gov.vn, mục tin tức -> lao động -> xuất khẩu lao động), Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn) .
Nội dung văn bản thông báo: xem tại đây