Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan

17/08/2022
     Thực hiện công văn số 1502/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.
     Để người lao động trên địa bàn huyện nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, Phòng Lao động- TBXH huyện đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:
     1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện: phối hợp tổ chức tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo công văn số 540/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/8/2022 của Trung tâm Lao động Ngoài nước đến với nhân dân, người lao động trên địa bàn huyện.
     Nội dung tuyển dụng:
     - Công ty HHCP xí nghiệp Tất Thành:
     + Thời gian hợp đồng: 03 năm.
     + Mô tả công việc: Chuyển bánh và trục sợi, đóng gói vận chuyển trục mắc sợi, làm sạch máy dệt sợi. Làm luân phiên 03 ca.
     + Số lượng: 62 người (52 nữ; 10 nam).
     + Độ tuổi: Từ 20 – 25 tuổi.
     + Trình độ văn hóa: Từ THCS trở lên.
     + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 10/9/2022.
     - Công ty HHCP Cự Minh:
     + Thời gian hợp đồng: 03 năm.
     + Mô tả công việc: Phun sáp, ngâm dung dịch, đúc, mài, phun cát làm đẹp. Làm luân phiên 03 ca.
     + Số lượng: 10 người (nam hoặc nữ).
     + Độ tuổi: Từ 18 – 45 tuổi.
     + Trình độ văn hóa: Không hạn chế.
     + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 10/9/2022.
     2. UBND các xã, thị trấn:
     Tổ chức niêm yết công khai thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo công văn số 540/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/8/2022 của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại Trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt thôn buôn. Thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh các nội dung thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan để người lao động nắm bắt, đăng ký tham gia.
     3. Gửi kèm theo là công văn số 540/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/8/2022 của Trung tâm Lao động Ngoài nước, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp tuyên truyền và triển khai.