Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyến nguời lao động nước ngoài làm việc tại CÔNG TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED- THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI (Nhà thầu xây dựng dự án nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai)

26/07/2021
   Căn cứ nhu cầu thực tế tại TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED - THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED - THIẾT KẾ, CUNG CÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG công trình nhà máy điện GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale I - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí cộng việc dự kiến tuyển dụng lao động nuớc ngoài, cụ thể như sau:
I. Các vị trí công việc (33 người):
1. Vị trí công việc: Giám đốc điều hành
- Chức danh công việc: Giám đốc điều hành
- Số lượng (người): 01
- Thời hạn làm việc tháng 07 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022
- Địa điểm làm việc: Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Hình thức làm việc: tham gia thực hiện xây dựng dự án nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Điều kiện cần tuyển: tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành kỹ sư môi trường và lắp đặt thiết bị công trình, có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc trên lĩnh vực quản lý, điều hành công ty, ngôn ngữ, đọc viết tiếng Anh, Trung lưu loát.
- Lương và các chế độ:
+ Mức lương dự kiến: 20,000,000VNĐ/tháng
+ các chế độ phụ, phụ cấp bao gồm: ăn, ở đi lại theo quy định của công ty, xe đưa đón công ty sẽ hỗ trợ.
+ Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật của Việt Nam
2. Vị trí công việc: Chuyên gia.
- Chức danh công việc: Chuyên Gia
- Số lượng (người): 22
- Thời hạn làm việc tháng 07 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022
- Địa điểm làm việc: Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Hình thức làm việc: tham gia thực hiện xây dựng dự án nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Điều kiện cần tuyển: tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành kỹ sư môi trường và lắp đặt thiết bị công trình, có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc trên lĩnh vực quản lý xây dựng và kỹ thuật cơ khí công trình, có kỹ năng làm việc theo nhóm , ngôn ngữ, đọc viết tiếng Anh, Trung lưu loát.
- Lương và các chế độ:
+ Mức lương dự kiến: 15,000,000VNĐ đến 18,000,000VNĐ/tháng.
+ các chế độ phụ, phụ cấp bao gồm: ăn, ở đi lại theo quy định của công ty, xe đưa đón công ty sẽ hỗ trợ.
+ Chế độ bảo hiểm theo quy định phát luật của Việt Nam.
3. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật
- Chức danh công việc: Lao động kỹ thuật lắp đặt
- Số lượng (người): 10
- Thời hạn làm việc tháng 07 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022
- Địa điểm làm việc: Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Hình thức làm việc: tham gia thực hiện xây dựng dự án nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
- Điều kiện cần tuyển: tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành điện và lắp đặt thiết bị công trình, có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc trên lĩnh vực quản lý xây dựng và kỹ thuật cơ khí công trình, có kỹ năng làm việc theo nhóm , ngôn ngữ, đọc viết tiếng Anh, Trung lưu loát." Lương và các chế độ:
+ Mức lương dự kiến: 9,000,000VNĐ/tháng.
+ các chế độ phụ, phụ cấp bao gồm: ăn, ở đi lại theo quy định của công ty, xe đưa đón công ty sẽ hỗ trợ.           
+ Chế độ bảo hiểm theo quy định phát luật của Việt Nam.     
II. HỒ SƠ dự tuyển:
- Đơn xin việc: 01 bản
- Giấy khám sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) 01 bản
- Giấy xác nhận hạnh kiểm: 01 bản
- Giấy chứng minh và sổ hộ khẩu photo công chứng: 01 bản
- Hình thẻ 3x4 không đeo kính: 04
Các loại bằng cấp chuyển môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, chức danh công việc ứng tuyển của ứng viên ( bản photo công chứng): 01 bản
* Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED- THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÓNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI (Nhà thầu xây dựng dự án nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã la Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai)
- Chi tiết Thông báo: tại đây.