Về việc giới thiệu công ty tư vấn, tuyển dụng, đưa người lao động làm việc tại tỉnh Bình Dương

24/01/2022
   Căn cứ văn bản số 2247/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 27/12/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc tại tỉnh Bình Dương; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 
   1. Đồng ý để Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát đến địa bàn các xã, thị trấn để triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh Bình Dương.
   2. Thời gian tư vấn, tuyển dụng lao động: từ ngày ký ban hành văn bản đến hết ngày 30/6/2022.
   3. Yêu cầu Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát thực hiện một số nội dung sau:
  3.1 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động. Thông báo danh sách cán bộ tư vấn, tuyển dụng của Công ty đến cấp ủy, chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý và phối hợp triển khai. Đảm bảo cán bộ được cử đến làm việc tại các địa phương phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu hợp lệ của công ty. Quán triệt đến toàn bộ nhân viên của Công ty khi đến địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.
  3.2 Trong quá trình triển khai tư vấn cho người lao động, Công ty phải công khai đầy đủ các thông tin về nội dung công việc, điều kiện làm việc, địa điểm làm việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, các chế độ phúc lợi, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động... để người lao động hiểu rõ trước khi ký kết hợp đồng lao động.
  3.3 Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ cho người lao động theo quy định của pháp luật khi người lao động đến công ty làm việc như: giao kết hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội khác…
  3.4 Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
  3.5. Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc, yêu cầu Công ty báo cáo thông tin kết quả thực hiện về số lượng và danh sách người lao động được Công ty tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh Bình Dương về UBND huyện (qua Phòng Lao động- TB&XH huyện) và UBND cấp xã để theo dõi, quản lý, có hướng chỉ đạo.
  3.6. Hết thời hạn tuyển dụng (30/6/2022), yêu cầu Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát báo cáo kết quả triển khai thực hiện về số lượng, danh sách người lao động được công ty tuyển dụng, đồng thời phản ánh những vấn đề cần quan tâm, mong muốn thực hiện thời gian tới về UBND huyện (qua Phòng Lao động- TB&XH huyện) để theo dõi, quản lý và có hướng chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện thời gian tới đạt kết quả cao nhất.
  4. Yêu cầu UBND các xã thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia các hình thức, các chương trình giải quyết việc làm được triển khai trên địa bàn. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát trong quá trình triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc, nhất là lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương sớm quay trở lại làm việc, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, giúp người lao động ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo dõi, quản lý, nắm chắc tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
   5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc và những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết, yêu cầu Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát, các cơ quan đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh thông tin, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động- TBXH huyện) xem xét, giải quyết.
   Nhận được văn bản này, yêu cầu Phòng Lao động TB&XH huyện, các cơ quan ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và Công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát phối hợp triển khai thực hiện.


 
DANH SÁCH
Cán bộ do công ty TNHH TMDV PDL Thiên Nam Phát giới thiệu xuống địa bàn các xã, thị trấn tư vấn, tuyển dụng lao động
(Kèm theo công văn số: 87/UBND-VX ngày 17/01/2022 của UBND huyện)

1. Bà Đào Thị Mừng; CMND 230643875 cấp ngày 16/6/2016 CA tỉnh Gia Lai; SĐT 0342.016.689.
2. Ông R’Ô Klyong; CMND 230846854 cấp ngày 11/10/2007 CA tỉnh Gia Lai; SĐT 0333.337.966.
3. Ông Kpă Thái; CMND 231154018 cấp ngày 07/8/2013 CA tỉnh Gia Lai; SĐT 0336.213.712.
4. Ông Rah Lan Van; CMND 230266789 cấp ngày 23/7/2009 CA tỉnh Gia Lai; SĐT 0989.887.624
5. Bà Bùi Thị Lan Anh; CCCD 025186003152 cấp ngày 10/4/2021 Cục trưởng CCSQLHC; SĐT 0967.018.979