Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
209/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
209/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh gia Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Gia Lai
318/QĐ-UBND 14/06/2022 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh...
921/UBND-CTHĐ 12/05/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển...
04-NQ/TU 20/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI  về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến...
147/KH-UBND 18/11/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Krông Pa năm 2022
129/KH-UBND 11/11/2020 Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an...
130/KH-UBND 11/11/2020 Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn...